Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Więcej wrażeń

z Twojego kwitnącego ogrodu!

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 – finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach zadania  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

DOFINANSOWANIE

548 328,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

548 328,00 zł

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” od 1.02.2022 r. realizuje  program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Cel Projektu:
Zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 32 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w roku 2022.

Uczestnicy programu otrzymają zindywidualizowane wsparcie w postaci usług asystencji osobistej obejmujące wspieranie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Asystenci osobiści osób                  z niepełnosprawnościami udzielać będą indywidualnego wsparcia zgodnie z potrzebami                                 i możliwościami  danego uczestnika w jego miejscu zamieszkania, a także w bliższym lub dalszym otoczeniu. W projekcie weźmie udział 32 osoby z niepełnosprawnościami z powiatu: jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego, które otrzymają średniomiesięcznie 30 godzin zindywidualizowanego wsparcia.

Uczestnicy projektu

a)       18 osób - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b)      14 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym lub
 • traktowane na równi do wymienionych w lit. A i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpni 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2021 r. poz. 573)

 

 Wsparcie asystenta polegać będzie:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwiania spraw urzędowych;
 • korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają następujące dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do programu „„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 –
 2. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ lub równoważne

 

Kartę zgłoszenia do programu należy złożyć w biurze projektu: 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a lub przesłać na e-mailem do koordynatora programu: a.bogacz@psoni-jarosław.org.pl do dnia 5.02.2022r.

Załączniki:
Pobierz plik (Karta MRiPS 2022.doc)Karta MRiPS 2022.doc[ ]93 kB