Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Więcej wrażeń

z Twojego kwitnącego ogrodu!

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 – finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach zadania  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

DOFINANSOWANIE

555 528,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

555 528,00 zł

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” od 1.02.2023 r. ogłasza rekrutacje do program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Uczestnicy programu otrzymają zindywidualizowane wsparcie w postaci usług asystencji osobistej obejmujące wspieranie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Asystenci osobiści osób                  z niepełnosprawnościami udzielać będą indywidualnego wsparcia zgodnie z potrzebami                                 i możliwościami  danego uczestnika w jego miejscu zamieszkania, a także w bliższym lub dalszym otoczeniu. W projekcie weźmie udział 35 osoby z niepełnosprawnościami z powiatu: jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego, które otrzymają średniomiesięcznie 30 godzin zindywidualizowanego wsparcia.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami będzie udzielane od 1.03.2023 roku.

Uczestnicy projektu

a)       18 osób - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b)      17 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym lub
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. A i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpni 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2021 r. poz. 573)

 

 Wsparcie asystenta polegać będzie:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwiania spraw urzędowych;
  • korzystania  przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do programu „„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 –
  2. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ lub równoważne

 

Kartę zgłoszenia do programu należy złożyć w biurze projektu: 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a lub przesłać na e-mailem do koordynatora programu: a.bogacz@psoni-jarosław.org.pl do dnia 25.02.2023r.